دوشنبه, 07 خرداد 1403  
منوی سایت
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه تجارت ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
با همایش
قطب صنعت وسلامت
برگزارکننده
رئیس شورای سیاستگذاری همایش
رئیس همایش
کمیته اجرایی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سیویلیکا ، مرجع دانش
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
پیش نشست کیک اقتصادی گردشگری سلامت؛ بایدها و نبایدها
پیش نشست دوم
کانون های دانشجویی ،گردشگری
حامیان همایش ملی جامع گردشگری سلامت